uk I eng

Співробітники кафедри


Мітюряєва-Корнійко Інга Олександрівна


Професор, завідувач кафедри.

Доктор медичних наук, професор. Лікар- педіатр вищої категорії.


Закінчила з відзнакою педіатричний факультет у 1989р. Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, і як Ленінський стипендіат була занесена до «Золотої книги пошани».

З 1991 р. по теперішній час працює на кафедрі педіатрії №4 НМУ: з 1991р. – асистент, з 2008р. – доцент, з 2011 – професор. У 1994 р. захистила кандидатську, у 2007р. - докторську дисертації. З 2013р. - є науковим редактором «Міжнародного журналу педіатрії, акушерства і гінекології». З 2015р. виконує обов’язки заступника голови спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04 НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України, член Апробаційної ради та циклової комісії з питань педіатрії. З січня 2021 року - завідувач кафедри педіатрії №4.

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри. В 2015 - 2019 рр. її учні, студенти-науковці отримали міжнародні дипломи та сертифікати в Берліні, Грьонінге, Лісабоні, Гразі та Вітебську.

За її безпосередньої участі було створено навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни на 6-му курсі, написано 3 типових навчальних програми для студентів, лікарів-інтернів та магістрів.

Багаторазово брала участь в якості відповідального дослідника в клінічних міжнародних багатоцентрових рандомізованих дослідженнях лікарських препаратів, затверджених Фармакологічним Комітетом МОЗ України. Постійно бере участь як доповідач на щорічних українських та міжнародних з'їздах і конференціях.

Є автором 230 наукових праць, 2 монографій, 38 патентів та заявок на винаходи, 4 навчальних посібника та методичних рекомендацій. Під її керівництвом офіційно захищено 2 кандидатських дисертації.

Лікар-педіатр вищої категорії, має сертифікати лікаря – рефлексотерапевта з 2008р. та лікаря – дитячого нефролога з 2012р.

Науково-педагогічний стаж - 29 років, лікарський стаж – 30 років.Бурлай Валентин Григорович


Професор

Доктор медичних наук, професор. Відповідає за громадську та виховну роботу кафедри. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. богомольця у 1974 р. У 1974-1976 рр. навчався у клінічній ординатурі, в 1979-1983 рр. в заочній аспірантурі при кафедрі пропедевтики дитячих хвороб Київського медичного інституту. З 1976 р. працював асистентом, з 1991 р. – доцентом кафедри педіатрії №4 НМУ. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Застосування декарису і галаскорбіна в комплексному лікуванні гломерулонефрита у дітей», у 2001 році - докторську дисертацію на тему "Вегетативні дисфункції у дітей (діагностика та лікування)".

Наукові інтереси: нефрологія, вегетологія.

Підвищував кваліфікацію в Ленінградському ДПІ (1978 р.), 2-м МОЛДМІ (1983, 1988 рр..), КМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України (1997 р., 2002 р., 2003 р., 2010 р.). кафедрі педіатрії №2 НМУ в 2014 р., 2019 р.) Консультує дітей у відділенні кардіології (Центрі діагностики та лікування вегетативних дисфункцій у дітей) дитячої клінічної лікарні № 6 м. Києва (вул. Терещенківська 23-25/10).

Автор 110 наукових праць, 3 авторських свідоцтв на винаходи, 5 раціоналізаторських пропозицій.Стаж роботи за фахом 47 років, педагогічний стаж 45 років.
Чуриліна Аліна Василівна


Професор

Доктор медичних наук, професор. Лікар-педіатр вищої категорії.В 1984 році закінчила з відзнакою Донецький державний медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія». У 1984 - 1989 роках – клінічний ординатор кафедри дитячих хвороб Донецького державного медичного інституту. З 1989 по 1991 роки працювала старшим лаборантом кафедри дитячих хвороб Донецького державного медичного інституту.

З 1991 по 1999 роки працювала асистентом кафедри дитячих хвороб Донецького державного медичного університету. З 1999 року по 2014 роки працювала на посаді завідувача кафедри педіатрії №2 Донецького національного медичного університету імені М. Горького. З вересня 2014 року – професор кафедри педіатрії № 4 Київського національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. У травні 1991 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості імунологічної реактивності у дітей з високим фізичним розвитком». У квітні 2001 року отримала наукове звання доцента кафедри дитячих хвороб. У лютому 2005 року захистила докторську дисертацію за темою «Пролапс мітрального клапана у дітей: механізми розвитку і підходи до реабілітації». У лютому 2007 року отримала звання професора кафедри педіатрії та дитячих інфекцій.

До основного напрямку наукової діяльності належить вивчення функціонального стану серцево-судинної системи у дітей з синдромом дисплазії сполучної тканини. У квітні 2018 року підтвердила вищу категорію лікаря - педіатра. Консультує хворих у відділеннях кардіоревматології та педіатрії. . Стаж роботи за фахом 39 років, педагогічний стаж 32 років.

Під керівництвом захищено три кандидатські дисертації. Автор більше 190 наукових робіт, у тому числі 3 монографій, співавтор 1 патенту, 3-х учбових посібників та 4-х методичних рекомендацій.

Чуриліна Аліна Василівна на високому методичному рівні проводить практичні заняття із студентами 6-го курсу медичного факультету №3 і читає лекції студентам 4-го та 5-го курсів. З січня 2018 року вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.003.04.

Нагороджена Подякою Міністра Охорони Здоров’я (13 вересня 2010), Почесною Грамотою Донецького національного медичного університету імені М. Горького (2007, 2010).Глєбова Любов Петрівна


Доцент

Кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за навчально-методичну роботу кафедри. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчила донецький медичний інститут у 1976 році. Дипломом з "відзнакою".

Інтернатура – м. Краматорськ, Донецької області, 1976 - 1977р. Клінічна ординатура – Київський медичний інституту, кафедра пропедевтичної педіатрії, 1983-1985 р.

Заочна аспірантура – Київський медичний інституту, кафедра пропедевтичної педіатрії, 1985-1988 р. Дільничний лікар – 1977 – 1981р. м. Краматорськ, м. Жданов Донецької області.

Головний педіатр Жданівського міського відділення охорони здоров’я – 1981 – 1983 р. З 1987 р. працювала асистентом, з 1999 р. – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ.

У 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічне значення сезонних коливань функціонального стану кори надниркових залоз та показників клітинного та гуморального імунітету при ревматизмі у дітей».

Науково-клінічні інтереси: кардіоревматологія.

Лікар-педіатр вищої категорії. Підвищення кваліфікації НМАПО (2010, 2012, 2017 рр.), НІ ССХ імені М.М. Амосова (2003,2008,2013,3019)

Автор 102 наукових праць, з них 5 впроваджень, 2 методичних рекомендацій, і 2-х раціоналізаторських пропозицій.

Вчений секретар Апробаційної Ради при Спеціалізованій Раді зі спеціальності «Педіатрія» протягом 30 років.

Консультант міського відділення кардіоревматології ДКЛ №6, поліклініки № 1 Шевченківського району. Володіє методикою ЕХО-кардіологічного дослідження.

Нагороджена грамотою та годинником КМДА м. Києва – 2005 рік.

Стаж роботи за спеціальністю - 43 роки, педагогічний стаж - 33 роки.
Качалова Ольга Сергіївна


Доцент

Кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за лікувально-консультативну роботу кафедри. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1981 р. В 1981-1983 рр. навчалася в клінічній ординатурі при інституті педіатрії акушерства та гінекології АМН України.

З 1983 по 1994 р. працювала неонатологом у відділенні фізіології та патології новонароджених та недоношених дітей цього інституту. У 1985-1989 рр. навчалася в заочній аспірантурі. при інституті педіатрії акушерства та гінекології АМН України.

У 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічна адаптація новонароджених, народжених від матерів, хворих на ревматизм».

З 1994 р. працювала асистентом, з 2001 р. – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ.

Науково-клінічні інтереси: неонатологія, проблеми вигодовування дітей, захворювання дітей раннього віку. Бере активну участь в підготовці робочих програм, контрольних питань і білетів, тестових завдань і сітуаційних задач. Підготувала та видала методичні розробки з пропедевтичної педіатрії. Підготувала методичні розробки з циклу неонатології для студентів 5 і 6 курсу.

Має 56 наукових праць. Результати наукових розробок активно впроваджує у навчальний процес.

Виконує консультативно-лікувальну роботу у відділеннях ДКЛ №6.

Останні курси підвищення кваліфікації пройшла в НМУ та в НМАПО 2021р.

В 2006 р. нагороджена відзнакою Київської міської адміністрації за сумлінну працю. Лауреат Загальнонаціонального проекту «Флагмани сучасної медицини», 2011р.

Член асоціації педіатрів України.

Стаж роботи за спеціальністю - 41 рік, педагогічний стаж - 28 років.Корнієнко Анатолій Борисович


Доцент

Кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за матеріально-технічну базу кафедри.

Лікар-педіатр вищої категорії. Закінчив з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1976 р. Навчався в клінічній ординатурі та заочній аспірантурі на кафедрі пропедевтики педіатрії Київського медичного інституту.

З 1985 р. працював асистентом, зараз – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Зміни імунної резистентності та їх корекція при бронхіті і пневмонії у дітей». Науково-клінічні інтереси: пульмонологія, медична кібернетика.

Підвищення кваліфікації НМАПО (2018р.), НМУ імені О.О. Богомольця (2013р). Консультант у відділенні педіатрії ДКЛ №6 м. Києва.

Автор 83 наукових праць, 3 методичних рекомендацій, і 2-х раціоналізаторських пропозицій.

Член Апробаційної ради «Педіатрія». Стаж роботи за спеціальністю - 44 роки, педагогічний стаж - 39 років.Салтикова Галина Володимирівна


Доцент

Кандидат медичних наук, доцент. Лікар-педіатр вищої категорії. Дитячий гастроентеролог. Заслужений лікар України. Відповідає за проведення виробничої практики на кафедрі. Профспілковий організатор кафедри.

Закінчила медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця в 1999 році, в 2000 закінчила магістратуру одночасно з інтернатурою, отримала сертифікат за спеціальністю «Педіатрія» та захистила з відзнакою науково-кваліфікаційну роботу і отримала кваліфікацію магістр за спеціальністю “Педіатрія”.

В 2000 році вступила до аспірантури НМУ на кафедру педіатрії №4, виконувала дисертаційну роботу. З 2003 р. працювала асистентом, з 2009 р. – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Клініко-морфологічні особливості перебігу захворювань верхнього відділу травного каналу у дітей". Науково-клінічні інтереси: педіатрія гастроентерологія. Отримала другу спеціалізацію з дитячої гастроентерології 2013 році( стажування у 2017)

Підвищення кваліфікації НМАПО (2015 рр.). Консультує хворих на базі педіатричного відділення ДКЛ №7.

Приймає участь у розробці та написанні методичних рекомендацій, відповідно до програми за якою навчаються студенти 2, 3, 4 та 6 курсів. З 2006 року відповідає на кафедрі за проведення практики, з 2007 року – профорг кафедри. Автор 29 друкованих робіт, серед яких 2 монографії.

Стаж роботи за спеціальністю педіатрія - 19 років, дитяча гастроентерологія - 7 років, педагогічний стаж - 19 років.

Має звання "Заслужений лікар України".

Співавтор безкоштовного онлайн курсу на Prometheus" 4 кроки до здорового харчування", приймає активну участь у якості експерта у різних телепрограмах громадського спрямування. "Поради лікаря", "Корисна програма», "я соромлюся свого тіла" "Мама знає".


Терлецький Роман Валерійович


Доцент

Кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за роботу АСУ, АС «Декнат», «Likar» та ЄДЕБО по кафедрі. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчив з відзнакою педіатричний факультет НМУ імені О.О. Богомольця в 2004 р. Навчався в інтернатурі та магістратурі, в 2005 р., з відзнакою захистив кваліфікаційну роботу на здобуття ступеня магістра медицини за фахом "Педіатрія".

У 2005-2007 рр. навчався у клінічній ординатурі. З 2007 р. асистент кафедри педіатрії №4 НМУ. 

В грудні 2015 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Клініко-інструментальна характеристика і прогнозування ураження органів-мішеней у дітей з первинною артеріальною гіпертензією».

З 2017 року працює на посаді доцента кафедри, у 2021 р. отримав вчене звання «Доцент» по кафедрі педіатрії.

Науково-клінічні інтереси: артеріальна гіпертензія, стабілізація в педіатрії та неонатології. 

Підвищення кваліфікації: НМАПО (2010, 2015 рр.), Сертифікований курс EPALS (ERC, Краків, 2019р), PALS Provider (Pediatric Advanced Life Support of the American Heart Association, 2022).

Автор 40 наукових праць, в тому числі 3 патенти на винахід, 2 методичних рекомендацій.

Читає лекції та проводить практичні заняття для студентів 2, 4, 5 курсів медичного факультету №3 та АФН.

Володіє англійською мовою (С1, British Council) з 2017 р.

Стаж роботи за спеціальністю - 18 років, педагогічний стаж - 15 років.Бурлака Євгенія Анатоліївна


Доцент

Кандидат медичних наук, PhD, доцент. Відповідає за навчальну роботу з англомовними студентами. Лікар-педіатр вищої категорії.


Бурлака Євгенія Анатоліївна з 2003 по 2005 рік навчалась в Українському медичному ліцеї при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. В 2005 році з відзнакою закінчила педіатричний факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця за спеціальністю „Педіатрія”. З 2005 по 2007 рік навчалася в інтернатурі за спеціальністю „Педіатрія”. Протягом цього періоду проходила навчання в магістратурі за тією ж спеціальністю, яку закінчила у 2007 році з відзнакою. У 2007 році захистила магістерську роботу за темою „Показники ендотеліальної дисфункції у дітей з артеріальною гіпертензією”. З 2007 по 2009 рік навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії № 4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

У 2009 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою “Окисно-індуковані порушення при артеріальній гіпертензії у дітей та підлітків і їх корекція”.

З 2007 по 2014 рік Бурлака Є.А. виконувала спільну наукову програму в рамках співробітництва між Каролінським інститутом (Швеція, Стокгольм) та Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця. У 2014 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня Philosophy Doctor in Medicine за темою "Nephroprotective effect of the cardiotonic steroid ouabain".

З 2011 по 2019 рік - асистент кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2019 році обрана на посаду доцента кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Працює у відділенні ревмокардіології та ендокринології Дитячої клінічної лікарні №6, яка є клінічною базою кафедри педіатрії №4. Має І кваліфікаційну категорію лікаря педіатра.

Стаж педагогічної роботи – 11 років, науковий стаж - 17 років.

Бурлака Є.А. відповідає за навчально-методичне забезпечення практичних та лекційних занять 2-го та 3-го курсів медичного факультету №2 англомовної форми навчання. Рівень володіння англійською мовою (B2, British Council) з 2016 р.

Має 114 наукових та навчально-методичних друкованих праць, в тому числі 13 статей у провідних закордонних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Науковим інтересом є вивчення механізмів прогресування пошкодження нирок при протеїнуричних захворюваннях нирок у дітей (нефротичний синдром, діабетична нефропатія), зокрема роль вітаміна Д3 в їх попередженні.

Дійсний член International Society of Nephrology з 2016 р.


Гнилоскуренко Анна Валеріївна


Доцент

Кандидат медичних наук. Лікар-педіатр вищої категорії. Відповідає за навчально-методичну роботу на 4 курсі. Відповідає за роботу наукового студентського гуртка кафедри. Відповідає за наукову роботу.У 1999 р закінчила медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, за спеціальністю «лікувальна справа». В 1999-2000 рр. під час інтернатури навчалась в магістратурі на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця та отримала диплом з відзнакою магістра медицини за спеціальністю «педіатрія». В подальшому навчалась в аспірантурі на кафедрі педіатрії №4 та у 2007 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук з теми «Клінічне значення урофлоуметрії та міографії для діагностики енурезу у дітей» З 2013 року працювала на посаді асистента, а з січня 2018 року працює на посаді доцента кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця. Викладає на 4, 5 курсі навчальну дисципліну «Педіатрія» та на 6 курсі дисципліну «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами та фтизіатрією» медичного факультету №3 та дисципліну «Педіатрія» на 4 курсі англомовної форми навчання медичного факультету №2.

Автор 100 друкованих праць з наукової тематики кафедри, в тому числі методичні рекомендації «Діагностика та лікування енурезу в педіатричній практиці», монографія «Вегетативні дисфункції у дітей. Пароксизмальна вегетативна недостатність» . Має 14 патентів України на корисну модель., У 2017 році за результатами тестування APTIS (British Council) отримала сертифікат рівня В2 занглійської мови. Активно працює над виконанням докторської дисертації. Приймає активну участь у громадському житті кафедри та університету, відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри та керівник наукового гуртка кафедри. Керівник 32 науково-дослідних студентських робіт україномовних та англомовних студентів, серед яких 16 робіт отримали призові місця на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Керівник грантової роботи, яка отримала перемогу у IV Грантовій студентській конференції НМУ імені О.О.Богомольця у 2018 р. за темою «Особливості циркадних ритмів та гормонального статусу у дітей з метаболічним синдромом».

Стаж роботи: за спеціальністю «педіатрія» - 20 років, педагогічний - 7 років. Має вищу лікарську категорію за спеціальністю «педіатрія». Дійсний член Європейської академії педіатрії та International Pediatric Sleep Association. На високому рівні володіє методами статистичного аналізу результатів досліджень. Активний користувач комп`ютерної техніки зі знанням основних програм статистичної обробки даних, операційних систем та елементів програмування.


Романенко Світлана Юріївна


Доцент

Кандидат медичних наук. Лікар-педіатр вищої категорії.Закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця у 2000 році. Проходила інтернатуру і клінічну ординатуру на кафедрі педіатрії №4 при НМУ ім. О.О. Богомольця.

Працювала лікарем приймального відділення дитячої клінічної лікарні №6, лікарем - педіатром медичної фірми «Валерія», лікарем - спеціалістом військового ліцею ім. І.Богуна, медичним представником фірми «Мітек».

З 2003 по 2010 рік працювала асистентом кафедри педіатрії НМІ народної та нетрадиційної медицини.

З 2010 р. асистент кафедри педіатрії №4 НМУ. В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-лабораторна та функціональна ефективність комплексного лікування дітей, хворих на бронхіт».

Наукові інтереси: гострі захворювання дихальної, сечовидільної систем, психосоматичні розлади у дітей, застосування гомеопатії, фітотерапії в дитячій практиці. Має спеціалізацію з дитячої пульмонології та неонатології.

Автор 7 наукових праць, 5 статей, 1 патенту на корисну модель.

Стаж роботи за спеціальністю - 19 років, педагогічний стаж - 9 років.


Довгодько Вікторія Володимирівна


Асистент

Лікар-ендокринолог вищої категорії.


Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1991 р. В 1992 році закінчила інтернатуру за спеціальністю дитяча ендокринологія на базі УДСЛ "Охмадит". З 1992 по 1996 рр. за розподілом працювала районним дитячим ендокринологом Святошинського району м. Києва. З 1996 - співробітник НМУ імені О.О. Богомольця, асистент кафедри ендокринології, з 2003 року - асистент кафедри педіатрії №4.

У 2003-2010 рр. - завідувач міського дитячого ендокринологічного відділення ДКЛ №6.

У 2010-2011 рр. - заступник головного лікаря з ендокринології-директор центру ендокринології та обміну речовин Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

У 2003-2011 рр. - головний позаштатний дитячий ендокринолог м. Києва, 2009-2011 - головний позаштатний спеціаліст з терапевтичної ендокринології м. Києва. 2018 р - заступник директора Департаменту-начальник управління лікувально профілактичної допомоги ДОЗ м. Києва.

Вища категорія за спеціальністю дитяча ендокринологія, спеціалізація з організації охорони здоров'я.

Член асоціації дитячих ендокринологів України.

Наукові інтереси - захворювання щитоподібної залози, патологія росту та цукровий діабет у дітей; організаційні питання надання медичної допомоги, в тому числі високоспеціалізованої, в умовах реформування системи охорони здоров'я.

Автор та співавтор 19 опублікованих праць, в тому числі 1 - за кордоном, 1 підручника з ендокринології, методичних рекомендацій для студентів та викладачів.

Стаж роботи за спеціальністю - 28 років, педагогічний стаж - 23 роки.Клець Тетяна Дмитрівна


Доцент

Кандидат медичних наук, доцент, лікар-педіатр вищої категорії, лікар фізичної та реабілітаційної медициниКлець Тетяна Дмитрівна закінчила педіатричний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця у 1997 році та була відзначена Міжнародним освітнім фондом премією ім. Ярослава Мудрого. Здобула кваліфікацію лікаря-педіатра у 1998 році. Одночасно з інтернатурою навчалася в магістратурі, а потім в аспірантурі при кафедрі педіатрії №4, в 2009 році успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Особливості нейро-вегетативних розладів у дітей, хворих на енурез». У 2021 році обрана на посаду доцента кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця. Є співавтором методичних рекомендацій, 45 наукових праць та патенту на винахід.

За період роботи на кафедрі викладала на 2, 3, 4, 5 та 6 курсах 3-го медичного факультету наступні дисципліни: «Нефрологія», «Гематологія», «Лікарська практика в спеціалізованих педіатричних відділеннях», «Педіатрія в тому числі виробнича лікарська практика (професійне навчання)», «Пропедевтика педіатрії», «Сестринська практика», «Догляд за хворою дитиною». У 2018 році успішно закінчила практичний курс з англійської мови на базі НМУ ім.О.О.Богомольця та була рекомендована для проведення навчання іноземних студентів. З 2018 року Клець Т.Д, викладає дисципліни «Propedeutics of Pediatrics», «Nurse practice», «Care of sick children». У 2021 році за результатами тестування CEFR отримала сертифікат рівня В-2 з англійської мови. Читає лекції для студентів 3-го курсу української та англомовної форм навчання з пропедевтики педіатрії. Є співавтором відеокурсу з практичних навичок та відео-лекцій для дистанційного навчання вітчизняних та іноземних студентів 2-го та 3-го курсів та для екзамену OSCI-1. Працювала у складі екзаменаторів на OSCI-1. Пройшла стажування з педагогіки «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти. Педіатрія» (2017, МНУ), курс з он-лайн навчання «Conmedex-2020», та курс ТУ «Лідерство та управління в охороні здоров’я».

З 2000 по 2016 рік працювала лікарем-педіатром в ДКЛ №6 м.Києва. Висококваліфікований лікар-педіатр, атестована на вищу лікарську категорію, володіє методиками ультразвукової діагностики, електроенцефалографії. Отримала спеціалізацію «Лікар фізичної та реабілітаційної медицини». За час роботи Нагороджена Почесною грамотою та Подякою Федерації профспілок України, а також Почесними грамотами Шевченківської та Голосіївської РДА м. Києва.

Стаж роботи за спеціальністю «Педіатрія» – 25 роки, педагогічний стаж – 6 років. Протягом багатьох років веде рубрики з розвитку, догляду за дитиною та дитячого харчування ряду науково-популярних видань, в якості експерта-педіатра запрошувалась до участі в телепрограмах громадського спрямування. Членкиня «Асоціації дієтологів України». Наукові та практичні інтереси: педіатрія, профілактична медицина, нутриціологія, дієтологія, фізичної та реабілітаційної медицини, методики раннього розвитку дитини.

Хобі – подорожі, різноманітні техніки рукоділля та ручної творчості.

Кухта Наталія Миколаївна


Асистент

Кандидат медичних наук, завідувач Центру діагностики та лікування вегетативних дисфункцій у дітей, спеціаліст з дитячої кардіології. Лікар-педіатр вищої категорії.


Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1974 р. В 1974-1977 рр. працювала дільничним педіатром в Макарівської ЦРЛ. З 1977 по 1979 р. - дільничний педіатр в ДКЛ № 6.

З 1980 р. - завідує міським ревмокардіологічним відділенням ДКЛ № 6 і одночасно з 1990 р. керує Центром діагностики та лікування вегетативних дисфункцій у дітей .

З 1993 р. асистент кафедри педіатрії №4 НМУ.

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-функціональні особливості перебігу вегетативних дисфункцій у дітей».

Науково-клінічні інтереси: кардіологія, вегетологія.

Регулярно підвищує кваліфікацію в НМАПО імені Шупика МОЗ України .

Стаж роботи за спеціальністю - 46 років, педагогічний стаж – 27 років.


Кривонос Юрій Миколайович


Асистент

Кандидат медичних наук, Лікар-педіатр першої категорії, кардіоревматолог дитячийУ 2005 р. з відзнакою закінчив педіатричний (медичний №3) факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

2005-2007 рр. – інтернатура зі спеціальності "Педіатрія" на базі кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з одночасним навчанням у магістратурі за спеціальністю "Педіатрія".

2007-2009 рр. – клінічна ординатура за спеціальністю "Педіатрія" на базі кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 2009 р. – заочний аспірант кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 2009 р. старший лаборант та асистент кафедри педіатрії №4 НМУ.

2010 р. - спеціалізація з дитячої кардіоревматології.

Тема кандидатської дисертації на тему “Оптимізація діагностики діабетичної кардіоміопатії в дитячому віці”.

2016 р - стажування за кордоном (Польща, Варшава, Instytut «Pomnik -Centrum zdrowia dziecka», лабораторія електрофізіології клінічної.

Навчання на сертифікованих курсах American Heart Association BLS, ACLS, PALS Provider та Instructor, ITLS Provider/Instructor, ERC BLS та EPLS в Польщі.

Наукові та практичні інтереси: ураження серцево-судинної системи при цукровому діабеті у дітей та підлітків, порушення серцевого ритму у дітей та підлітків, вроджені вади серця у дітей, невідкладні стани в педіатрії, медична освіта, симуляційне навчання.

Консультативно-лікувальна діяльність: ведення хворих у відділенні ревмокардіології ДКЛ №6 м. Києва, ехокардіографія, електрокардіографія, добовий моніторинг ЕКГ за Холтером.

Автор/співавтор 16 друкованих робіт, з них: підручники – 2, навчальних посібників – 2, монографія – 1, патентів на корисну модель - 1

Членство в професійних асоціаціях:

International Trauma Life Support (Chapter & Training Centre Development and Support Committee Member; Editorial Board Scenario Development Workgroup Member Instructor, Coordinator and Course Medical Director)

European Society of Cardiology (European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) Heart Failure Association of the ESC)

American Heart Association (Council on Cardiovascular Disease in the Young (CVDY) Council Committee Instructor, TS Administrator and Course Director)

An International Association for Medical Education (в процесі підтвердження)


Суходольська Елеонора Станіславівна


Асистент

Кандидат медичних наук, лікар педіатр вищої категорії, лікар каріоревматолог дитячий. Провайдер ALS, BLS European Resuscitation Council, Провайдер PALS, BLS American Heart Association
У 1975 р.н., у 2000 році закінчила медичний факультет №3 НМУ імені О.О. Богомольця. З 2000 по 2001 рік навчалась в інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія», три роки працювала дільничним лікарем-педіатром в дитячій поліклініці №2 Шевченківського району м.Києва.

З 2004 по 2006 рік навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.З 2006 року зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця. З 2010 по 2017 рік – асистент кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця за сумісництвом.

Виступала з доповідями на науково-практичних конференціях, з’їздах та симпозіумах. Є співавтором 24 наукових праць, з них 14 тез в матеріалах наукових національних та міжнародних конгресів, конференцій, методичні рекомендації та 6 статей, 4 у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України. Має 2 патенти на корисну модель.
Працювала у складі екзаменаторів з педіатрії, є співавтором робочої навчальної програми та навчально-методичних рекомендацій для студентів 4-го та 6-го курсів.
У 2016 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Ефективність лікування вегето-судинної дисфункції за гіпертензивним типом у дітей шляхом корекції у них метаболічних порушень».
2018 рік пройшла курси в НМАПО ім.П.Л.Шупика отримала сертифікат спеціаліста з дитячої кардіоревматології та свідоцтво про присвоєння вищої кваліфікаційної категорії лікаря за фахом педіатрія.
Стаж роботи за спеціальністю «педіатрія» 22 роки, стаж роботи за спеціальністю «дитяча кардіоревматологія» 5 років, стаж педагогічної роботи – 7 років.
У 2010 році пройшла курс European Resuscitation Council ALS Provider Course
2021рік пройшла курс ERC qualification Basic Life Support та American Heart Association Basic Life Support (CPR and AED).2022 рік пройшла курс American Heart Association Pediatric Advanced Life Support (PALS) Program.


Шевченко Тетяна Антонівна


Асистент

Кандидат медичних наук. Лікар-педіатр.


У 2006 р. закінчила 3 медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, отримала диплом про повну вищу освіту за спеціальністю «Педіатрія» та здобула кваліфікацію лікаря. У 2006-2008 рр. працювала на посаді лікаря-інтерна та лікаря-педіатра дільничного в ЦРДП Голосіївського р-ну м. Києва. Одночасно у 2006-2008 pp. навчалася в магістратурі на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця, захистила науково-кваліфікаційну роботу на тему «Оксидативний стрес у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу».

У 2008-2010 рр. навчалася в клінічній ординатурі з фаху «Педіатрія» на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2010-2017 рр. навчалася в очній аспірантурі на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2017 року обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Ефективність корекції оксидативного стресу у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу».

Науково-клінічні інтереси: педіатрія, УЗД в педіатрії. Викладає у іноземних студентів 2, 3, 5 курсів.

Є співавтором 21 друкованих праць з наукової тематики кафедри.

Стаж роботи за спеціальністю - 17 років, педагогічний стаж - 6 років.

Ковальчук Ігор Володимирович


Асистент

Aсистент кафедри педіатрії №4, лікар-педіатр 2 категорії, співавтор 8 наукових праць


Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2015 році.

З 2015 по 2017 р.р. – навчався в інтернатурі і магістратурі на базі Інституту післядипломної освіти.

З 2017 по 2019 р.р. – навчався в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №4.

З 2019 р. асистент кафедри педіатрії №4 Співавтор 6 наукових праць.
Альюсеф Майя Хайдарівна


Аспірант кафедри, лікар-педіатр

У 2015 році закінчила медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2015-2017 рр працювала на посаді лікаря-інтерна в КНП «ЦПМСД» №2 Голосіївського району міста Києва, а також магістрантом кафедри педіатрії №4. В 2017 р захистила магістерську дисертацію на тему: «Скринінгове дослідження показників артеріального тиску та стану мікроциркуляції у дітей дошкільного віку». У 2017-2019 рр навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Педіатрія» на кафедрі педіатрії №4.

З 2019 р і по сьогоднішній день є аспірантом кафедри педіатрії №4 та виконує дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора філософії (PhD).

Автор понад 20 наукових друкованих праць та доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.
Аввакумова Ольга-Анастасія Іллівна


Старший лаборант кафедри, лікар-інтерн педіатр.


У 2021 році закінчила медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Наразі проходить інтернатуру в ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія».

Є автором та співавтором 5 друкованих праць і доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.

Проходила медичні стажування у кініках Німеччини:

2018 рік – відділення Раннього лікування молоді у кризових ситуаціях Клінікb дитячої психіатрії Центру Психосоціальної Медицини, Університетська клініка місто Heidelberg.

2019 рік: відділення Анестезіології Клініки Голови, Університетська клініка міста Heidelberg.

2019 рік: відділення гострих психозів Центру психічного здоров’я, Університетська клініка міста Frankfurt am Main.

Володіє англійською та німецькою мовами.
Полухіна Марина Олегівна


Старший лаборант кафедри


У 2021 році закінчила третій медичний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. З серпня 2021 року проходить інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» в ІПО НМУ імені О.О. Богомольця.

З часів навчання в університеті активно займається науковою та громадською діяльністю. Неодноразовий доповідач та переможець Всеукраїнських та міжнародних конференцій студентів та молодих вчених.

Контактна інформація
01004, м. Київ, вулиця Л.Толстого, 10
тел. +38(044) 234-53-75
факс. +38(044) 235-53-45
nmu.ped4@gmail.com

© Кафедра педіатрії №4 НМУ імені О.О.Богомольця 2001-2015
Розробка та адміністрація сайту: Ємчинська Є.О.