uk I eng

Наукова робота

Основні напрямки наукової роботи:

- Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків
- Цукровий діабет І типу у дітей та підлітків
- Клінічні випробування лікарських препаратів
- Шкільна дезадаптація у дітей
- Енурез
- Психосоматичні аспекти захворювань серцево-судинної системи у дітей
- Хронічний гастродуоденіт і рефлюксна хвороба у дітей

Наукова робота кафедри направлена на вирішення найбільш актуальних проблемах клінічної педіатрії і проводится у тісній співпраці науковими установами Національної академії наук, проблемними лабораторіями установ і закладів.
Так спільно із співробітниками Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України вивчається роль генетичних поліморфізмі різних генних ансамблів в генезі цукрового діабету 1 типу, його ускладнень. Спільно із співробітниками Інституту гідромеханіки НАН України розроблено компьютерний комплекс для фоноспірографіічної діагностики захворювань органів дихання у дітей, проводиться оцінка діагностичної ефективності методу в діагностиці пневмоній, моніторингу ефективності лікування.
На даний час на кафедрі виконується ініціативно-пошукова науково-дослідна робота «Вивчити вегетативно-ендокринний та окисний гомеостаз у дітей з хронічною соматичною патологією та розробити методи корекції» (2008-2011 рр.) та НДР на замовлення Київської міської державної адміністрації «Розробити та впровадити в практику охорони здоров’я міста Києва методи профілактики та корекції ускладнень гіпертонічної хвороби у підлітків» (2007-2011 рр.); декілька господарсько-договірних НДР направлених на вичення ефективності та безпечності лікарських засобів та штучних сумішей для харчування дітей раннього віку.
Розроблено і впроваджено в діяльність закладів охорони здоров'я «Спосіб діагностики пневмонії у дітей», «Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у підлітків», «Спосіб діагностики вегетативних дисфункіцій у дітей».
Характерною рисою організації наукових досліджень кафедри, протягом всього часу її існування, є широке комплексування з ін­шими науковими закладами та лабораторіями. Співробітники кафедри успішно проводили дослідження спільно з науковцями понад 30 кафедр і лабораторій різних науково-дослідних установ. Можливо саме тому дослідження співробітників кафедри відрізняються фундаментальністю, і, звичайно, така широка співпраця дозволила зробити вагомий внесок у розвиток педіатричної науки нашої країни.
Протягом останніх років на кафедрі широко впроваджені сучасні методи інструментальної діагностики, деякі з яких є просто унікальними. Перш за все, впроваджено методику оцінки стану вегетативної нер­вової системи за допомогою викликаних шкірних симпатичних потен­ціалів та метод електронейроміографії, комп'ютерну спірографію для оцінки функції зовнішнього дихання та респіросонографію у дітей, а також дистанційну комп'ютерну термографію для діагностики різних захворювань дитячого віку, добове моніторування артеріального тиску, ЕКГ та оцінку варіабельності серцевого ритму у дітей, оцінку уродинаміки нижніх сечових шляхів за допомогою комп'ютерного нейроелектрофізіологічного комплексу.
Розроблені співробітниками кафедри нові методи діагностики, лікування та профілактики захворювань дитячого віку захищено 42 авторськими свідоцтвами на винаходами та патентами, а також 15 раціоналізаторськими пропозиціями. Матеріали наукових розробок покладені в основу 21 методичних рекомендацій та 11 інформаційних листків, виданих для впровадження дитячими лікувально-профілактичними зак­ладами охорони здоров'я.

Контактна інформація
01004, м. Київ, вулиця Л.Толстого, 10
тел. +38(044) 234-53-75
факс. +38(044) 235-53-45
nmu.ped4@gmail.com

© Кафедра педіатрії №4 НМУ імені О.О.Богомольця 2001-2015
Розробка та адміністрація сайту: Ємчинська Є.О.