uk I eng

Навчально-методична робота


На кафедрі навчаються студенти 3-го медичного факультету (3-6 курс).
Для навчального процесу використовується клінічна база кафедри - ДКЛ №6, ДКЛ №7 і гематологічного відділення Української дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".
На третьому курсі студенти вивчають пропедевтику педіатрії (анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму, оцінку фізичного і психомоторного розвитку, методики дослідження органів і систем дитини, вигодовування дітей перших 3-х років життя, семіотику основних дитячих захворювань). На 4-му курсі студенти вивчають факультетської, на 5-му - госпітальну педіатрію.
Студенти 6-го курсу проходять субордінатуру, при цьому проводять курацію хворих у поліклініці і стаціонарі. З метою активізації пізнавальної діяльності студентів на кафедрі широко практикується самостійна робота студентів під контролем викладачів.
На практичних заняттях студенти знайомляться з сучасними методами функціональної діагностики (ЕЕГ, комп'ютерна міографія і кардіоінтервалографія, термографія, сонографія, фіброгастро-дуоденоскопія).
Впроваджена програма ділової гри за темою "Прийом здорової дитини в поліклініці, оцінка фізичного і психомоторного розвитку". На початку кожного року навчання проводиться контроль вихідного рівня знань, а на кожному занятті оцінюється поточний рівень знань, практичні навички студента.
Якість засвоєння практичних навичок з методики обстеження дитини і раціонального вигодовування дітей раннього віку здійснюється за допомогою залікового контролю який здійснюють зав кафедрою, доценти.
Зміст лекцій постійно доповнюється новими даними, вводяться нові лекції з актуальних питань сучасної педіатрії, наприклад, "Синдром хронічної втоми та імунної дисфункції" та ін. З невстигаючого студентами та студентами, які пропустили заняття з поважних причин (після дозволу деканату), проводяться індивідуальні консультації, згідно з розкладом. Лекції відпрацьовуються написанням реферату по темі лекції. .

Контактна інформація
01004, м. Київ, вулиця Л.Толстого, 10
тел. +38(044) 234-53-75
факс. +38(044) 235-53-45
nmu.ped4@gmail.com

© Кафедра педіатрії №4 НМУ імені О.О.Богомольця 2001-2015
Розробка та адміністрація сайту: Ємчинська Є.О.