uk I eng

Графік складання iспиту "Педіатрія, дитячi iнфекціi" для студентів 6 курсу

Група Дата складання
13.06
23.06
33.06
43.06
53.06
64.06
74.06
84.06
9 4.06
104.06
115.06
125.06
135.06
145.06
155.06

Графік консультацій перед державними іспитами для студентів 6 курсу

Група Дата Час Викладач
131. 05. 9.00 – 12.00Глєбова Л.П., Терлецький Р.В., Кривонос Ю.М.
231. 05. 9.00 – 12.00Глєбова Л.П., Терлецький Р.В., Кривонос Ю.М.
331. 05. 9.00 – 12.00Глєбова Л.П., Терлецький Р.В., Кривонос Ю.М.
431. 05. 9.00 – 12.00Глєбова Л.П., Терлецький Р.В., Кривонос Ю.М.
531. 05. 9.00 – 12.00Глєбова Л.П., Терлецький Р.В., Кривонос Ю.М.
631. 05. 12.00 – 14.00Глєбова Л.П., Терлецький Р.В., Кривонос Ю.М.
731. 05. 12.00 – 14.00Глєбова Л.П., Терлецький Р.В., Кривонос Ю.М.
831. 05. 12.00 – 14.00Глєбова Л.П., Терлецький Р.В., Кривонос Ю.М.
931. 05. 12.00 – 14.00Глєбова Л.П., Терлецький Р.В., Кривонос Ю.М.
1031. 05. 12.00 – 14.00Глєбова Л.П., Терлецький Р.В., Кривонос Ю.М.
114. 06. 14.00 – 16.00Глєбова Л.П., Терлецький Р.В., Кривонос Ю.М.
124. 06. 14.00 – 16.00Глєбова Л.П., Терлецький Р.В., Кривонос Ю.М.
134. 06. 14.00 – 16.00Глєбова Л.П., Терлецький Р.В., Кривонос Ю.М.
144. 06. 14.00 – 16.00Глєбова Л.П., Терлецький Р.В., Кривонос Ю.М.
154. 06. 14.00 – 16.00Глєбова Л.П., Терлецький Р.В., Кривонос Ю.М.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика практично орієнтованого іспиту з «Педіатрії з дитячими інфекційними хворобами та фтизіатрією»
для студентів VI курсу медичного факультету №3

РЕГЛАМЕНТ

практично орієнтованого іспиту з «Педіатрії з дитячими інфекційними хворобами та фтизіатрією» у 2018/2019 навчальному році для студентів VI курсу медичного факультету №3

Проведення практично-орієнтованого державного іспиту з педіатрії для спеціальності «педіатрія». Іспит проводиться на клінічній базі кафедри педіатрії №4 в Дитячій клінічній лікарні №6, яка розташована на вулиці Терещенківській, 23/25-10.
Іспит починається о 8 годині і складається з двох етапів. Перший етап - полягає в обстеженні здорової, або хворої дитини в присутності ДЕК, па основі якого оцінюються уміння та навики кожного випускника проводити опитування батьків і об'єктивне обстеження дитини оцінювати фізичний та нервово-психічний розвиток дитини відповідно до віку, встановлювати та обґрунтовувати попередній діагноз у хворої дитини, визначати тактику лікування при захворюваннях, які віднесені до дитячих хвороб згідно ОКХ та уміти призначати відповідні профілактичні заходи.
До цього ж етапу відноситься рішення ситуаційних задач. Другий етап державного іспиту полягає в оцінюванні у випускника рівня сформованості умінь та навичок, яке не передбачає безпосередньої роботи з хворим згідно переліків, що виносяться на державні іспити, наведені у додатках 1 - 4, відповідно до спеціальності згідно з ОКХ.
Результат практично-орієнтованого іспиту визначається окремою оцінкою з педіатрії - 5 - «відмінно», 4 - «добре», 3 - «задовільно», 2 - «незадовільно» на основі балів, зафіксованих у індивідуальних Протоколах проведення та оцінювання екзамену. У спірних випадках можуть враховуватися інші показники успішності навчання - підсумкова успішність, результат тестового екзамену «Крок 2» тощо (за рішенням ВИЗ).
Виконання типових задач діяльності та умінь, що перевіряються, оцінюється балами «1», «0,5», та «0» (виконано, частково виконано, не виконано). Бали вносяться до індивідуальних Протоколів. Бали за перший та другий етапи іспиту визначаються як середнє арифметичне всіх балів, що зафіксовані в індивідуальних Протоколах.
Результуючий бал за практично-орієнтований державний іспит визначається як середнє арифметичне двох частин іспиту, помножене на коефіцієнт 5.

Контактна інформація
01004, м. Київ, вулиця Л.Толстого, 10
тел. +38(044) 234-53-75
факс. +38(044) 235-53-45
nmu.ped4@gmail.com

© Кафедра педіатрії №4 НМУ імені О.О.Богомольця 2001-2015
Розробка та адміністрація сайту: Ємчинська Є.О.