uk I eng

Розклад практичних занять для студентів 2 курсу (оновлюється)

Тематичний план практичних занять для студентів 2 курсу


занаття
Тема занаття
1 Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами. Основні професійні обов’язки молодшого персоналу в педіатричних стаціонарах. Принципи фахової субординації в системі педіатр – середній медичний персонал – молодший медичний персонал. Медична документація. Структура і функції педіатричного стаціонару.
2Приймальне відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Особиста гігієна медперсоналу. Особливості гігієни дітей та догляд за ними в стаціонарі дитячої лікарні. Дезінфекція та стерилізація предметів догляду за дітьми.
3Гігієнічні та лікувальні ванни. Догляд за дітьми з лихоманкою. Застосування клізм у дітей. Техніка проведення антропометричних вимірювань у дітей різного віку.
4Особливості організації харчування здорових дітей першого року життя та дітей різного віку. Організація харчування дітей в умовах стаціонару.
5Облік та правила зберігання лікарських засобів. Особливості введення лікарських засобів у дітей. ПМК
6Підсумковий модульний контроль

Розклад практичних занять для студентів 3 курсу (натисніть для перегляду)

Тематичний план практичних занять для студентів 3 курсу


занаття
Тема занаття
1 Періоди дитячого віку, їх характеристика і особливості. Оцінка загального стану.
Основні методи обстеження. Особливості збирання анамнезу
2Особливості періоду новонародженості
3Фізичний розвиток дітей і його оцінка
4Психомоторний розвиток дітей. Режими для дітей раннього віку
5Оцінка психомоторного розвитку дітей раннього віку
6Підсумковий модульний контроль
7АФО, методика клінічного неврологічного обстеження дітей
8Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей
9АФО, методика дослідження шкіри та підшкірної клітковини у дітей
10Семіотика уражень шкіри та підшкірної клітковини
11АФО, методика дослідження кісткової і м'язової системи у дітей
12Семіотика уражень кісткової і м'язової системи у дітей
13АФО, методика дослідження органів дихання у дітей. Загальна семіотика уражень
14Перкусія легень. Семіотика порушень
15Аускультація легень. Синдром дихальних розладів і дихальної недостатності. Спірографія. Семіотика захворювань
16АФО, методика дослідження серцево-судинної системи у дітей
17Перкусія серця у дітей. Аускультація серця у дітей. Вимірювання артеріального тиску у дітей.
18Семіотика захворювань серцево-судинної системи (ендокардит, ендокардит, перикардит, диф.діагностика вроджених та набутих вад серця). ЕКГ, ФКГ, Ехо-кардіографія
19АФО, методика дослідження системи крові у дітей
20Семіотика захворювань крові
21АФО ЖКТ
22Семіотика ураження органів травлення. Абдомінальний синдром
23Семіотика ураження органів травлення. Пілороспазм, пілоростеноз. Порушення випорожнень
24АФО, методика обстеження, семіотика захворювань сечової системи. Курація хворих
25Семіотика мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит-, циліндрурія). Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності. Курація.
26АФО, методика обстеження ендокринних залоз. Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей. Захист історії розвитку дитини
27 АФО, методика обстеження органів імунної системи. Семіотика уражень органів імунної системи.
28 Захист історії хвороби
29Підсумковий модульний контроль
30Природне вигодовування немовлят. Кількісний та якісний склад жіночого молока. Методика розрахунку добового об'єму їжі та режиму харчування. Добова потреба дитини в харчових інгредієнтах та енергії
31Підгодовування (прикорм) і корекція харчування. добова потреба дитини в харчових інгредієнтах та енергії після введення прикорму
32Штучне вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика молочних сумішей. Гарантійне коров'яче молоко. Техніка штучного вигодовування и критерії оцінки його ефективності. Прикорм і корекція харчування. Добова потреба в білках, жирах, вуглеводах на штучному вигодовуванні
33Змішане вигодовування. Техніка змішаного вигодовування и критерії оцінки його ефективності. Схеми змішаного вигодовування. Прикорм та корекція харчування. Добова потреба в білках, жирах, вуглеводах на змішаному вигодовуванні
34Організація та принцип харчування дітей старше 1 року
35Підсумковий модульний контроль

Розклад занять для студенів 3 курсу "Сестринська практика"(оновлюється)

Тематичний план занять для студентів 3 курсу "Сестринська практика"


занаття
Тема занаття
1 Особливості деонтології в роботі медичної сестри. Законодавчі і нормативні акти
2Організація поста м/с. медична документація, порядок її ведення
3Спектр обов’язків та дій постової, маніпуляційної м/с педіатричного відділення
4 Забезпечення лікувального та діагностичного процесу у педіатричному стаціонарі
5Обов’язки м/с по забезпеченню особистої гігієни дітей різного віку та вигодовування дітей першого року життя
6Підсумковий модульний контроль

Розклад практичних занять для студентів 4 курсу
(Згідно АСУ: https://acadreg.nmu.ua/)

Тематичний план практичних занять для студентів 4 курсу

Дата Тема заняття
17.11.17 Білково-енергетична недостатність у дітей. Виведення дитини із стану гіпотрофії.
20.11.17 Рахіт, спазмофілія, гіпервітаміноз „Д”.
21.11.17 Гострі респіраторні захворювання верхніх дихальних шляхів у дітей. Гострі бронхіти у дітей. Бронхіоліт у дітей
22.11.17 Пневмонії у дітей. Лікування пневмоній у дітей.
23.11.17 Бронхіальна астма у дітей. Набряк Квінке.Кропив’янка.
24.11.17 Гостра ревматична лихоманка, хронічна ревматична хвороба серця у дітей.
27.11.17 Неревматичний кардит. Порушення серцевого ритму та провідності у дітей. Кардіоміопатії. Серцева недостатність у дітей.
28.11.17 Вроджені вади серця у дітей. Лікування вроджених вад серця у дітей. Профілактика інфекційного ендокардиту у дітей.
29.11.17 Системні захворювання сполучної тканини та реактивні артрити у дітей.
30.11.17 Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей. Захворювання верхнього відділу травного каналу (стравоходу, шлунку, дванадцятипалої кишки) у дітей.
01.12.17 Захворювання біліарної системи у дітей Захворювання підшлункової залози у дітей.
04.12.17 Інфекції сечової системи. Пієлонефрит, цистит: клініка діагностика лікування. Дисметаболічні нефропатії у дітей.
05.12.17 Гломерулонефрит у дітей. Тубулоінтерстиціальні нефрити. Гостра ниркова недостатність
06.12.17 Хронічна ниркова недостатність. Поняття про хронічне захворювання нирок. Захист історії хвороби
07.12.17 Підсумковий модульний контроль

Розклад практичних занять для студентів 6 курсу(натиснути для перегляду)

Тематичний план практичних занять для студентів 6 курсу


заняття
Тема заняття
1.        Кашель у дітей. Диференційна діагностика. Лікування. Задишка у дітей. Диференційна діагностика. Невідкладна допомога
2.        Диференційна діагностика хрипів у дітей.
3.        Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення
4.        Лікування пневмонії у дітей. Профілактика. Принципи раціональної антибактеріальної терапії у дітей із захворюваннями органів дихання
5.        Диференційна діагностика синдрому ціанозу та хронічного кашлю у дітей. Хронічні бронхолегеневі захворювання у дітей.
6.        Диференційна діагностика спадкових та вроджених захворювань бронхолегеневої системи у дітей
7.        Диференційна діагностика респіраторних та шкіряних алергозів у дітей
8.        Методика обстеження дитини з захворюваннями ШКТ. Лабораторні та інструментальні методи обстеження дитини з захворюваннями ШКТ. Диференційна діагностика синдрому абдомінального болю та диспепсичного синдрому
9.        Синдром блювання у дітей першого року життя. Функціональні гастроінтестінальні розлади у дітей раннього віку
10.    Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей
11.    Синдром закрепу у дітей. Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань кишечника у дітей раннього та старшого віку
12.    Диференційна діагностика синдрому мальабсорбції. Хронічні розлади травлення. Захворювання підшлункової залози у дітей. Тактика ведення хворих з гострим та хронічним панкреатитом
13.    Диференційна діагностика захворювань гепатобіліарної системи. Хронічний гепатит. Невідкладна допомога при гострій печінковій недостатності. Синдром портальної гіпертензії
14.    Диференційна діагностика синдрому болю у ділянці серця та артеріальної гіпотензії. Вегето-судинні дисфункції у дітей і підлітків. Диференційна діагностика синдрому артеріальної гіпертензії
15.    Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс-синдромі
16.    Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс-синдромі
17.    Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Запальні захворювання серця. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності
18.    Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Незапальні захворювання серця. Кардіоміопатії. Синдром хронічної недостатності кровообігу
19.    Диференційна діагностика серцевих шумів. Вроджені вади серця, аномалії розвитку хордально-клапанного апарату у дітей. Синдром недостатності кровообігу
20.    Диференційна діагностика серцевих шумів. Вроджені та набуті вади серця. Хронічна серцева недостатність
21.    Диференційна діагностика лихоманки неясного ґенезу, неінфекційного висипу. Системні захворювання сполучної тканини у дітей
22.    Диференційна діагностика системних васкулітів у дітей
23.    Диференційна діагностика суглобового синдрому у дітей. Ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити. Синдром гіпермобільності суглобів
24.    Диференційна діагностика анемій у дитячому віці. Гемолітичний криз.
25.    Диференційна діагностика хвороб кровоточивості
26.    Диференційна діагностика лейкозів та лімфопроліферативного синдрому у дітей
27.    Підсумковий модульний контроль
28.    Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку.
29.    Організація невідкладної допомоги дітям в амбулаторних умовах
30.    Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці.
31.    Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку.
32.    Синдром жорстокого поводження з дитиною. Календар вакцинації.
33.    Диспансеризація дітей із алергічними захворюваннями та захворюваннями дихальної системи
34.    Диспансерне спостереження дітей із серцево-судинними захворюваннями.
35.    Диспансерне спостереження за дітьми із патологією сечової системи.
36.    Диспансерне спостереження за дітьми із патологією травної системи.
37.    Диспансерне спостереження за дітьми із патологією ендокринної системи.
38.    Диференційна діагностика захворювань щитовидної та паращитовидної залоз. Синдром гіпо- та гіперпаратиреозу
39.    Диференційна діагностика цукрового діабету. Ускладнення. Невідкладна допомога при комах
40.    Диференційна діагностика захворювань надниркових залоз у дітей. Ендокринні гіпертензії
41.    Диференційна діагностика ожиріння у дітей. Метаболічний синдром
42.    Диференційна діагностика порушення росту та статевого дозрівання у дітей. Синдром передчасної статевої зрілості. Інтерсексуалізм.
43.    Недоношені діти та діти, які народжені з малою масою тіла. Особливості серцево-легеневої реанімації новонароджених
44.    Диференційна діагностика жовтяниць новонароджених
45.    Диференційна діагностика перинатальних гіпоксичних уражень нервової системи у новонароджених дітей. Диференційна діагностика геморагічного синдрому у новонароджених дітей
46.    Диференційна діагностика перинатальних травматичних ушкоджень нервовоїсистеми у новонароджених дітей
47.    Диференційна діагностика синдрому дихальних розладів у новонароджених
48.    Диференційна діагностика гнійно-запальних захворювань шкіри та підшкірної клітковини у новонароджених. Омфаліт новонароджених. Сепсис новонароджених. Внутрішньоутробні інфекції.
49.    Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей. Синдром дизурії. Сечовий синдром
50.    Диференційна діагностика спадкових захворювань сечової системи у дітей. Дизметаболічні нефропатії, інтерстиціальний нефрит. Тубулопатії. Спадковий нефрит
51.    Диференційна діагностика набрякового та нефротичного синдрому. Первинні та вторинні гломерулонефрити у дітей
52.    Гостра ниркова недостатність у дітей. Гемолітико-уремічний синдром
53.    Хронічна ниркова недостатність у дітей. Хронічне захворювання нирок у дітей
54.    Підсумковий модульний контроль

Контактна інформація
01004, м. Київ, вулиця Л.Толстого, 10
тел. +38(044) 234-53-75
факс. +38(044) 235-53-45
nmu.ped4@gmail.com

© Кафедра педіатрії №4 НМУ імені О.О.Богомольця 2001-2015
Розробка та адміністрація сайту: Ємчинська Є.О.